Tukaj lahko oddaš spletno prijavo za klubsko članstvo. Na koncu ti bomo prijavo poslali na email, prijavo boš natisnil in nam jo podpisano prinesel v klub.

Starši in otroci se obvezujejo:

 • Mesečni prispevek klubu bom plačal(a) najkasneje do 15. (petnajstega) v mesecu za tekoči mesec, drugače sem dolžan plačati zakonite zamudne obresti
 • Pripravljen(a) sem plačati vsako nastalo škodo, ki bi nastala iz malomarnosti ali krivde otroka ali zaradi neupoštevanja navodil trenerjev ali pravil, ki veljajo za obnašanje na teniškem igrišču – upoštevana je vsa oprema, ne glede na to, v čigavi lasti je
 • V kolikor bom imel(a) kakršnekoli pripombe na delo in odnose ekipe TK OLIMPIJA, bom vsa opažanja posredoval vodstvu kluba in za to tudi pričakoval(a) odgovor.
 • Vsa morebitna nesoglasja in spore z vodstvom kluba oziroma z kadrom TK Olimpija bom skušal(a) rešiti po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče se vnaprej odpovedujem kakršnimkoli tožbenim zahtevkom in se strinjam, da se medsebojno sodelovanje sporazumno prekine

TK Olimpija se obvezuje, da bo:

 • Svoje delo opravljal korektno in strokovno
 • Izstavljal račune redno in najkasneje do 5. v mesecu za tekoči mesec, v nasprotnem primeru starši niso krivi za zamudo pri plačilu in v tem primeru niso dolžni plačati zakonitih zamudnih obresti
 • Da bo vsakemu, ki bo podal kakršnokoli pripombo, pritožbo, opažanje v zvezi z delom in odnosom celotne ekipe TK Olimpija, odgovoril

TK Olimpija ne prevzema kakršnekoli odgovornosti v primeru:

 • Da se ugotovi, da so navedbe staršev ali otrok, ki se udeležujejo kateregakoli programa v sklopu TK Olimpije, neresnične oziroma nepopolne
 • Da starši pisno ne opozorijo ekipe TK Olimpija na morebitne otrokove zdravstvene težave, zaradi katerih bi lahko prišlo do kakršnihkoli zapletov ali težav pri vadbi otroka
 • Če otrok ne bo upošteval navodil trenerja o procesu vadbe oziroma kršil načela osnovnega bontona ali celo uničeval lastnino kogarkoli
 • Če se v primeru napotitve otroka na zdravniški pregled s strani ekipe TK Olimpija, le-ta tega ne opravi oziroma ne prinese ustreznega zdravniškega potrdila v zvezi z napotitvijo
 • Za oblačila in osebne predmete

Cena in način plačila:

 • Cena je za tekoče šolsko leto fiksna in se objavi najkasneje do 15. septembra za tekoče šolsko leto. Uradni cenik za tekoče šolsko leto je priloga tej izjavi in njen sestavni del
 • Prispevek klubu (šolnina) se plačuje mesečno v skladu z objavljenim uradnim cenikom TK Olimpija, najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec
 • Vse cene v ceniku so izračunane na 4(štiri) tedne v mesecu oziroma 20(dvajset) delovnih dni
 • Ker večina mesecev v šolskem letu vsebuje več kot 20(dvajset) delovnih dni, se ta razlika izenači z dela prostimi dnevi (prazniki), ter v poletnem času z deževnimi dnevi, ko vadba ni mogoča
 • V primeru, da je otrok zaradi bolezni, poškodbe ali vnaprejšnje napovedi staršev odsoten s treningov 10 ali več delovnih dni v mesecu, se za tisti mesec obračuna polovični prispevek klubu
 • V primeru, da je otrok zaradi bolezni, poškodbe ali vnaprejšnje napovedi staršev odsoten s treningov 20 ali več delovnih dni v mesecu, se za tisti mesec obračunajo le administrativni stroški v višini 10€

Odpovedni rok:

 • vsako prekinitev sodelovanja je potrebno pisno sporočiti na sedež TK Olimpija ali oddati na eni od vadbenih enot trenerju najmanj 2(dva) meseca vnaprej. V nasprotnem primeru se poleg šolnine za tekoči mesec zaračunata tudi dve šolnini v polni vrednosti