HP Lab - Projekt

Projekt “Health Promotion at Sport Clubs” (v nadaljevanju HP@SC) je namenjen spodbujanju zdravja in zdravega načina življenja v športnih društvih in ga sofinancira Evropska Unija.
Projekt je lansiral CTV (Circolo Tennis Vicenza) skupaj s partnerji: Center for European and International Affairs of Cyprus, združenje KEAN – Celica alternativnih mladinskih dejavnosti iz Aten (Grčija), Združenje za razvoj športa in športne kulture FOOTURA iz Sofije (Bulgarija), športno društvo USMA iz Padove (Italija) ter Tenis klub Olimpija iz Ljubljane.

Projekt HP@SC je bil predstavljen Evropski komisiji junija 2015. Od več kot 400 predlogov iz vse Evrope je bil pozitivno ocenjen kot inovativen in tako sedaj sodi med 18 izbranih projektov. V skladu z Erasmus+, ki je leta 2014 med svoje ključne ukrepe postavil za cilj, postaviti okvire za športna društva, katera želijo v svoje športne programe vključiti vsebine, ki temeljijo na promociji zdravja in zdravega načina življenja.
Od ideje do realizacije pot vsekakor ni bila lahka. Obseg priložnosti ki jih Erasmus+ ponuja je bil dovolj velik izziv za CTV, v imenu katerega je Raffaella Lioce (članica kluba) project oblikovala in ga spravila k življenju.

“V velik ponos nam je, da smo promotorji, vodje in koordinatorji projekta HP@SC, ki predstavlja inovativne dimenzije in je podprt s strani EU”, je povedal predsednik CTV. “Leta smo verjeli, da je poleg doseganja športnih rezultatov, klub dolžan igrati pomembno vlogo pri vzgojno in izobraževanju, kot tudi pri sami socializaciji svojih članov. S projektom HP@SC želimo vstopiti v nove  dimenzije promoviranja zdravja ter skupaj z našimi partnerji krepiti zavest o vrednotah in željah po zdravem športu”.
Projekt nam kaže pot, kako naj športno društvo odigra svojo vlogo in prispeva k doseganju ciljev, usmerjenih v programe “EU Physical activity guideline” (EU smernice k telesni aktivnosti) in “Council Recommendation on promoting health – enhancing physical activity across sectors” (Priporočilo sveta za promocijo zdravja)