02
Sep

Vpisujemo v TKOprograme

Pridružite se klubu z 99letno tradicijo...dobrodošli tekmovalci, kot tudi otroci, ki se tenisa le želijo naučiti in s športom ostati povezan skozi življenje.

Vidimo se na tenisu